ILIMIY-IZERTLEW JUMISLARI
Copyright © 2013 E.Allambergenov
Bizin' elektron pochta manzilimiz:

qqadabkaf-ndpi@inbox.uz
AJINIYAZ ATINDAGI NOKIS MAMLEKETLIK
PEDAGOGIKALIQ INSTITUTI

QARAQALPAQ ADEBIYATI KAFEDRASI

VEB SAITI

2013
Ilimiy islr

2009-jili my yind O`zbkstn qhrmni, O`zbkstn ha`m Qrqlpqstn liq jziwshisi To`lpbrgn Qyipbrgnobtin`   80 jilliq yubilyi mu`nsibti mnn o`tkrilgn konfrntsiyad O`zbkstn Qhrmni, O`zbkstn ha`m Qrqlpqstn liq shyiri bdull ripob ha`m bsq jziwshi shyirlr qtnsti

Jziwshi T.Qyipbrgnob ja`miytlik jumislrdi tqriw mnn birglikt  o`z do`rtiwshilik islri u`stind tinby izlniwlr lip brdi. 1956-jili onin` "Skrtr'" tli birinshi pobsti ja`riyalndi. Bunnn kyingi jillri "Mug`llimg rmt" pobsti, "Son`g`i hu`jdn" romni, "Bloknot so`ylydi" gu`rrin` ha`m ochrklr toplmi, "Qrqlpq kizi" romni, "Suwiq tmshi", "Uyqisiz tu`nlr" pobstlri, u`lkn triyiy da`wirdi o`z ishin qmtiydi. "Qrqlpq da`stni" romn-trilogiyasi (1968-1971-1977), "Ko`zdin` qrshig`i" romni, "Fmiliya", "Ta`nh o`zim ma`lim sir" do`rtplri bspd jriq ko`rdi.

T.Qyipbrgnobtin` "Qrqlpqnm" romn-sssi tk g`n qrqlpq prozsind g`n ms, l ha`zirgi Ort ziya liqlri a`dbiyatlrind yriqsh a`dbiy qubilis boldi. G`a`rzsizlik jillrind jziwshinin` sslri ha`m publitsistik shig`rmlri jn`sh ko`rkmlik tu`s ldi. "O du`n'yag` tm tlr", "Qa`lbimnin` qmusi", "Tu`rkiynm", "Qrqlpqtin` o`z qlpg`i mnn sirlsiwi", "Jol jo`nky brilgn sigis sorwlrg` juwplr", "Qrqlpqpn. Ta`wklshimn" romn sslri ha`m publitsistik shig`rmlri qrqlpq a`dbiyatin jn` jnrlr mnn byitti.