OQIW ISLERI
Copyright © 2013 E.Allambergenov
Bizin' elektron pochta manzilimiz:

qqadabkaf-ndpi@inbox.uz
AJINIYAZ ATINDAGI NOKIS MAMLEKETLIK
PEDAGOGIKALIQ INSTITUTI

QARAQALPAQ ADEBIYATI KAFEDRASI

VEB SAITI

2013
A`jiniyaz tindg`i NMPI Qrqlpq a`dbiyati kfdrsinin` 2012-13-oqiw jili ushin orinlytug`in jumislrdin` st sbind    k o` l m i