KAFEDRA QURAMI
(PROFESSOR-OQITIWSHILARI)
Copyright © 2013 E.Allambergenov
Bizin' elektron pochta manzilimiz:

qqadabkaf-ndpi@inbox.uz
AJINIYAZ ATINDAGI NOKIS MAMLEKETLIK
PEDAGOGIKALIQ INSTITUTI

QARAQALPAQ ADEBIYATI KAFEDRASI

VEB SAITI

2013
Dwltov Brliqby

Filologiya ilimlrinin` kndidti, dotsnt
Spur Bwtdinov
Filologiya ilimlrinin` kndidti, u`lkn oqitiwshi

ILIM KANDIDATLARI
Elmir shniyazov
Filologiya ilimlrinin` kndidti, u`lkn oqitiwshi

Qbil Ma`mbtov

Qrqlpq a`dbiyati kfdrsi
u`lkn oqitiwshisi


Mrt sbv

Qrqlpq a`dbiyati kfdrsi
u`lkn oqitiwshisi

ULKEN OQITIWSHILAR