KAFEDRA QURAMI
(PROFESSOR-OQITIWSHILARI)
Copyright © 2013 E.Allambergenov
Bizin' elektron pochta manzilimiz:

qqadabkaf-ndpi@inbox.uz
AJINIYAZ ATINDAGI NOKIS MAMLEKETLIK
PEDAGOGIKALIQ INSTITUTI

QARAQALPAQ ADEBIYATI KAFEDRASI

VEB SAITI

2013
Kn`sby llmbrgnov

Qrqlpq a`dbiyati kfdrsi bslig`i, filologiya ilimlrinin` doktori, profssor, O`zbkstn liq bilimlndiriw g`lsi, Qrqlpqstn Rspubliksi Jziwshilr wkmi g`zsi, Brdq tindg`i ma`mlktlik siyliqtin` lurti.

A`bdisyit Prtdinov

Filologiya ilimlrinin` doktori, profssor, Qrqlpqstn Rspubliksin miynti sin`gn ilim g`yrtkri, liq-rliq kdmiyasinin` kdmigi.

ILIM DOKTORLARI
ILIM KANDIDATLARI
Mriya Bkbrgnov

Filologiya ilimlrinin` kndidti, dotsnt, Qrqlpqstn Rspubliksi Jziwshilr wkmi g`zsi O`zbkstn  Rspubliksi  liq bilimlndiriw g`lsi

Da`wltmurt Prtdinov

Qrqlpq tili ha`m a`dbiyati fkultti dkni, filologiya ilimlrinin` kndidti


Sa`rsnby Qzqbv

Filologiya ilimlrinin` kndidti, dotsnt